Proč hledáme a odměňujeme důvěryhodné banky? 

Comsense Důvěryhodná banka je analytický projekt, ve kterém jsou hodnoceny všechny banky se sídlem v ČR.

 

Cílem je poskytnout názor na kreditní kvalitu finančních institucí působících v tuzemsku. Hodnocení vychází z rozsáhlé analýzy finančních výkazů a výročních zpráv těchto bank a srovnání hodnot v rámci mezinárodních měřítek pro bankovnictví. Další informace si můžete přečíst v aktualitách.

Analyzovaných bank

Oceněných bank

Srovnáno se světovými bankami

Zaanalyzovaných výročních zpráv bank

Oceněné banky

Gold

1
2
3

Silver

4
5

Bronze

6
7

Aktuality

Jak vypadá detailní analýza banky?

Jak vypadá detailní analýzy banky? Česká spořitelna Můžete se podívat na malou ukázku na příkladu České spořitelny. Celou analýzu zveřejníme zde

Jaké jsou největší banky světa?

Které banky jsou největší na světě?  Jak je vidět z tabulky, tak USA a Evropa nestíhají čínským bankám, které mají

Jak hodnotíme banky?

Jednotlivé banky jsme podrobili důkladné analýze a jen ty, které splní náročná kritéria, od nás získávají certifikaci Důvěryhodné finanční instituce.