Krátký komentář k bankám, které nedosáhly dostatečného počtu bodů, k získání certifikátu Důvěryhodná banka dle našich kritérií. Přesnou metodiku hodnocení bank si můžete přečíst v aktualitách. Přesto chceme zdůraznit, že ani v jediném případě jsme nenarazili na banku, u které by bylo bezprostřední riziko defaultu.

PPF Banka

PPF banka letos získala celkem 5,1 bodu. To sice bohužel nestačí na ocenění certifikátem, jedná se však o průměrný a poměrně slušný výsledek. Banka nejvíce bodů bohužel letos ztratila v kategorii finanční páky, která má v datové části nejvyšší váhu. Naopak nadprůměrně dobře si banka vedla v nákladovosti a celkově hospodaření hodnotíme pozitivně. Na druhou stranu je také vhodné zmínit, že přibližně 65 % bilanční sumy měla banka uloženo v podobě reverzních repo operací u ČNB. Takový podíl se nám zdá již příliš vysoký.

Sberbank

Stejný počet jako předchozí J&T letos získala také Sberbank. Banka ve většině kategorií dosahuje průměrných či lehce podprůměrných výsledků. Celkově vzato se jedná o poměrně zdravou malou banku, ke které nemáme žádných větších výhrad. Bohužel k získání ocenění alespoň na úrovni BRONZE bance chyběl ve výsledném hodnocení necelý bod. Pokud se však bance bude nadále dařit, ocenění v příštích ročnících nelze vyloučit.

Air Bank

Se ziskem 4,9 bodu se na dalším místě umístila Air Bank. Tato mladá a dynamická banka se nadále prosazuje na trhu. V budoucnu možná navíc dojde ke spojení s dosud konkurenční Monetou. Ačkoliv tedy letos k získání certifikátu Důvěryhodná banka kousek chyběl, do budoucna vypadá banka poměrně perspektivně.

Expobank

Ještě nedávno LBBW, nyní Expobank. Tak zní název další finanční instituce, která celkem získala 4,2 bodu. Vzhledem k velikosti banky se jedná o velmi slušný výsledek. Bohužel jedním z negativních faktorů byla vykázaná ztráta jak na úrovni výsledku po zdanění, tak v úplném výsledku hospodaření. Vzhledem k tomu tak banka ztratila příliš velké množství bodů právě v kategoriích souvisejících s hospodařením.

Equa bank

Jako další zástupce malých bank se umístila Equa. Bance v roce 2017 podařilo konečně vykázat čistý zisk, a to i v úplném výsledku hospodaření. Ačkoliv má banka sympatickou strukturu aktiv, získala v kategoriích souvisejících s hospodařením jen velmi nízký počet bodů. Celkově si tak odnáší 3,8 bodu.

Fio banka

Čistokrevná česká banka, tím je Fio. Bohužel bychom si přáli, aby banka pracovala s menší úrovní finanční pákou. Ta dosahuje nejvyšších hodnot mezi bankami na českém trhu a z našeho pohledu se jedná o velice rizikovou výši. Banka měla sice přes 80 % svých aktiv uloženo u ČNB, což je z pohledu rizika bezpečné, jde však až o příliš velký podíl a banka tak přichází o zisk. Na druhou stranu bychom chtěli banku pochválit za nákladovost, která je na velmi nadprůměrné úrovni. Doufáme, že do budoucna Fio zvýší podíl vlastních zdrojů a třeba si jednou zaslouží od nás i ocenění.

Creditas

Bohužel na posledním místě se umístila bývalá družstevní záložna a nyní nováček mezi bankami na českém trhu – Creditas. Tato instituce sice v roce 2017 poměrně výrazně rostla, získala však spíše podprůměrné množství bodů. Celkové bodové hodnocení má letos ve výši 2,6.

Upozornění

Analýzu vytvořila společnost Comsense analytics s.r.o. z veřejně dostupných informací, které zveřejnily instituce, jež jsou předmětem analýzy. Společnost Comsense analytics s.r.o. neručí za správnost finančních dat ani z nich vyplývajících finančních ukazatelů a vychází z předpokladu, že finanční data zveřejněná samotnými finančními institucemi představují reálné zachycení ekonomické reality, což potvrdily i jejich auditorské společnosti.

Cílem této analýzy není vyvolat paniku na českém kapitálovém trhu tím, že bychom upozorňovali na ty finanční instituce, které mají horší kreditní hodnocení než oceněné banky. Naopak společnost Comsense analytics s.r.o. má v úmyslu ocenit ty finanční instituce, které mají vysokou kreditní kvalitu a informační otevřenost vůči svým zákazníkům. Z toho důvodu tento dokument neobsahuje detailní hodnocení neoceněných institucí. Na vyžádání je však společnost Comsense analytics s.r.o. ochotna vydat detailní výsledky přímo zástupci neoceněné instituce, aby se transparentní formou dozvěděl, proč instituce nebyla oceněna.

Tato analýza vzniká na náklady společnosti Comsense analytics s.r.o. a její výsledky nejsou nijak ovlivněny jakýmkoliv obchodním vztahem s jakoukoliv bankovní institucí. Analýza nehodnotí kvalitu služeb hodnocených bank, ale představuje názor společnosti Comsense analytics s.r.o. na kreditní kvalitu analyzovaných společností.

 

Kontakty

Comsense analytics s.r.o.

IČ: 056 26 561

Jiráskovo náměstí 1981/6

Praha 2

120 00

Mail: analyzy@comsense.cz

www.comsense.cz